Debat: Skalering af digitale løsninger i sundhedsvæsenet – barrierer og muligheder

Jan Kold, it-Direktør, Region Sjælland, Rikke Saltoft Andersen, digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF), Københavns Kommune og Thomas Fredenslund, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

Lokale: Suecia kl.17.10 - 17.50

Meget innovation foregår lokalt og tager udgangspunkt i afgrænsede, kliniske problemstillinger som gør dem svære at skalere. Der mangler incitamenter og rammer for at udvikle og skalere løsninger, som går på tværs af sundhedsvæsenet.


I debatten spørger vi derfor:

- Hvad forhindrer skalering af de gode digitale løsninger? Er det høste-så-problematik, arbejdskultur, not-invented-her tankegang, og eller er det EU’s mange krav og regler for medicinsk udstyr og sundhed?

- Hvad skal vi gøre for at overkomme disse forhindringer? Er det fx en samlet, tværgående innovationsindsats, et tættere samarbejde mellem offentligt- og private aktører, eller bedre redskab til indkøb og udbud?

StregModerator
Troels  Andersen, formand for Dansk ITs udvalg for sundheds-IT