Et sundhedsfagligt perspektiv på digitalisering

Jonas Egebart, direktør, Sundhedsstyrelsen

Streg

Hvordan sikrer vi et sammenhængende sundhedsvæsen med lige adgang til behandling af ensartet høj kvalitet på tværs af hele landet? Og hvordan frigiver vi tid til et presset sundhedspersonale, der skal behandle en aldrende befolkning med høje forventninger og krav til behandling? På OffDig Health vil Jonas Egebart, direktør for Sundhedsstyrelsen, give sit bud på, hvordan digitalisering kan være et effektivt redskab til at adressere udfordringerne i sundhedsvæsenet, og derved sikre et stærkt og velfungerende sundhedsvæsen … også i fremtiden

Taler
Jonas Egebart, direktør, Sundhedsstyrelsen 


Moderator
Troels  Andersen, formand for Dansk ITs udvalg for sundheds-IT