Innovation og sikkerhed - reguleringen af digitalt medicinsk udstyr (MDR)

Thomas W. Møller, Director Global Regulatory Affairs - Devices, Novo Nordisk

Lokale: Suecia kl.15.30 - 16.00

Nye innovative behandlingstilbud introduceres løbende i sundhedsvæsenet og bidrager til nye og mere effektive behandlingsmetoder, og til at forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme hurtigere og mere præcist.

Udviklingen går stærkt og kompleksiteten er høj – men det er vigtigt at innovationen ikke kompromitterer patientsikkerheden. Hvordan sikrer vi, og bibeholder en høj innovationsgrad i sundhedsvæsenet og samtidig opretholder den nødvendige kvalitet og patientsikkerhed?  

Kom og hør om reguleringen og udviklingen på området – og herunder hvordan vi sikrer synergi mellem innovation og patientsikkerhed.

Streg

Moderator
Troels  Andersen, formand for Dansk ITs udvalg for sundheds-IT